• +48 12 261 95 00
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mikroskop odwrócony - obsługa w pytaniach i odpowiedziach

Podstawy mikroskopii optycznej

Jak obsługiwać mikroskop odwrócony?

Mikroskopy odrócone, prócz oczywistych różnic w budowie, pozwalają na efektywne obserwacje żywych komórek w naczyniach symulujących ich naturalne środowisko. Są również wykorzystywane do obserwacji metalograficznych i materiałograficznych.

Zajmujemy się systemami mikroskopowymi konfigurowanymi pod potrzeby użytkownika. To wymaga sporego doświadczenia, ale efekty dają bardzo dużą satysfakcję, zarówno nam, jak i Państwu.

Jak ustawić mikroskop odwrócony przed rozpoczęciem pracy?

Uruchomienie mikroskopu

Podłącz mikroskop do źródła zasilania (1). Włącz go (2) i stopniowo zwiększaj intensywność światła do pożądanego poziomu (za pomocą pokrętła znajdującego się po prawej stronie mikroskopu) (3).

Korekcja odległości między źrenicami

Umieść próbkę na stoliku przedmiotowym (4) i ustaw obiektyw 10X manualnie, poprzez rotację rewolweru z obiektywami (5).

Ustaw przysłonę wkładki w pozycji środkowej (6). W standardowej konfiguracji pozycja ta nie zawiera pierścienia odpowiedniego dla kontrastu fazowego.

W pierwszej kolejności ustaw ostry obraz preparatu za pomocą pokrętła regulacyjnego zlokalizowanego po obu stronach mikroskopu (7). Następnie wyreguluj odległości między źrenicami okularów, ustawiając odpowiednio tubusy okularowe w układzie lornetkowym (8). Oba obrazy, z lewego i prawego okularu, powinny się połączyć i stworzyć jeden obraz. Takie ustawienie pozwala użytkownikowi na obserwację preparatu za pomocą pary oczu w przyjemny i wygodny sposób.

Ustawienie regulacji dioptryjnej

Odpowiednia regulacja dioptryjna kompensuje różnice w widzeniu między lewym a prawym okiem użytkownika powstałe wskutek różnych wad wzroku.

Po pierwsze, dla pewności oba okulary należy ustawić w pozycji +/- zero dioptrii (9). Następnie należy spojrzeć przez prawy okular prawy okiem (10).

Następnie należy wyostrzyć obraz za pomocą pokrętła do regulacji dokładnej ostrości (11). Następnie obserwujemy obraz przez okular z lewej strony swoim lewym okiem (12). Aby ustawić ostrość obrazu próbki, używamy jedynie pierścienia regulacji dioptrii. Na typ etapie nie wykorzystuje się pokrętła do regulacji ostrości.

Tak przygotowany mikroskop dostosowany jest do widzenia użytkownika i zapewnia precyzyjną obserwację preparatu.

Ustawienie obrazowania w jasnym polu w mikroskopach odwróconych AE31E oraz AE200

Kondensor jest elementem składowym mikroskopu, który zapewnia jednorodne i wysoko jakościowe oświetlenie do uzyskania wysokorozdzielczego obrazu preparatu.

W celu odpowiedniego ustawienia kondensora należy upewnić się, że na w torze optycznym ustawiony jest obiektyw 10X. Kładziemy szkiełko na stoliku przedmiotowym i ustawiamy ostry obraz preparatu za pomocą pokrętła do regulacji ostrości (13). Należy zauważyć, że w mikroskopach odwróconych to misa rewolwerowa, a nie stolik, porusza się w osi góra-dół w celu uzyskania ostrego obrazu. Pozycja misy rewolwerowej po uzyskaniu ostrego obrazu w okularach jest pozycją referencyjną, i to względem niej będziemy później ustawiać mikroskop. Należy zachować misę w tej pozycji.

Następnie ustawiamy przesłonę polową (wbudowaną w ramię oświetlacza) na pozycję ⅓ (14).

Przesuwamy kondensor w osi góra-dół, używając w tym celu pokrętła do ustawiania tego elementu. Pokrętło to znajduje się po lewej stronie uchwytu kondensora (15). W zależności od użytego kondensora, przesuwamy kondensor do oznaczenia pozycji położenia LWD lub ELWD, znajdujących się po lewej stronie ramienia oświetlacza (16). Spoglądamy przez okulary: obraz listków przysłony polowej w płaszczyźnie obrazu preparatu powinien być wyraźny (ostra ramka) (17). Jeśli tak nie jest, wykonujemy niewielką korektę, ponownie przesuwając kondensor w osi góra-dół.

Dwa ukośne pokrętła umiejscowione z przodu kondensora (18) umożliwiają wycentrowanie układu oświetlenia. Poruszamy nimi do chwili, aż obraz przesłony polowej nie będzie się znajdował na środku obrazu (19).

Otwieramy przysłonę polową do momentu, aż obraz krawędzi przysłony nie znajdzie się poza polem widzenia (20).

Na koniec, aby wyregulować kontrast obrazu, należy odpowiednio ustawić przesłonę aperturową. W tym celu domykamy ją do momentu uzyskania w obrazie odpowiedniego balansu między kontrastem i głębią ostrości a rozdzielczością.

Przesłona aperturowa (określana liczbą aperturową NA) odpowiedzialna jest za odpowiednie ustawienie szerokości stożka oświetlającego. Dla uzyskania maksymalnej rozdzielczości, wartość NA oświetlenia powinna być tej samej wartości co NA używanego obiektywu. W mikroskopach odwróconych używamy kondensorów z dużą odległością roboczą, więc takie ustawienia przesłony aperturowej nie są możliwe. Przesłonę aperturową domykamy zatem do pozycji, w której kontrast obrazu jest satysfakcjonujący (22). Domknięcie przesłony aperturowej zmniejszy rozdzielczość i jasność, ale zwiększy kontrast i głębie obrazu. Obraz z odpowiednim kontrastem w większości przypadków może być uzyskany poprzez przesłonę aperturową domykaną w  ⅔ apertury obiektywu.

Dla modelu AE200, kondensor jest już wyśrodkowany i nie wymaga tych kroków (obraz poniżej).

Ustawienie kontrastu fazowego w mikroskopach odwróconych AE31E i AE2000

Kontrast fazowy jest metodą wykorzystywaną do wizualizacji preparatów takich jak smary, oleje, kultury komórkowe oraz inne nieutrwalone preparaty. W mikroskopii odwróconej często zamiast standardowych szkiełek używa się szalek Petriego oraz płytek wielodołkowych, a także innych, niestandardowych naczyń. Dzięki zastosowaniu mikroskopów z dużą odległością roboczą (LWD - ang. long working distance) użytkownik może bez problemu pracować z każdym typem naczynia, gdyż ma wystarczającą przestrzeń pomiędzy kondensorem a naczyniem.

W kontraście fazowym wykorzystywane są specjalnie zaprojektowane do tego typu obiektywy. Mają bowiem wbudowane płytki zawierające pierścienie fazowe (PH). Podobne przesłony z pierścieniami fazowymi umiejscowione są w suwaku w kondensorze. Gdy oba odpowiadające sobie pierścienie (obiektywu i przesłony pierścieniowej kondensora) zostaną ustawione współśrodkowo, kontrast fazowy zostaje zachowany.

Wszystkie obiektywy kontrastu fazowego można rozpoznać poprzez ich zielone oznaczenie (jest to oznaczenie międzynarodowe) (23). Oznaczenia Ph0, Ph1 itp. odnoszą się do fizycznego rozmiaru pierścienia. Obiektywy do kontrastu fazowego mogą być również użyte w obrazowaniu w jasnym polu (choć z niewielkimi ograniczeniami).

Rozpoczynając obserwacje w kontraście fazowym upewniamy się, czy mikroskop jest ustawiony odpowiednio do obrazowania w jasnym polu. W tym celu otwieramy całkowicie przesłonę aperturową (24). Wybieramy obiektyw, którego chcemy użyć, i ustawiamy odpowiednie pierścieniowe oświetlenie poprzez wprowadzenie suwaka z odpowiednim pierścieniem w tor optyczny (25).

W modelu AE31E i AE2000, pierścień Ph1 pokrywa obiektywy kontrastu fazowego 10X/20X/40X, podczas gdy Ph0 jest przeznaczony dla obiektywów 4X.

Kolejnym krokiem jest delikatne, rotacyjne wyjęcie jednego z okularów z tubusu. W jego miejsce wstawiamy teleskop do centrowania fazowego (CT) (26). Luzujemy śrubę na teleskopie centrującym (27). Wykręcając wewnętrzną część CT uzyskujemy ostry obraz ciemnego pierścienia znajdującego się wewnątrz obiektywu.

Uwaga: Podczas wyostrzania obrazu pierścieni obracamy jedynie wewnętrzną częścią teleskopu centrującego. Nie używaj pokręteł regulacji ostrości.

Podczas obrazowania ciemnego pierścienia fazowego zauważymy, że obraz pierścienia znajdującego sięw kondensorze (jaśniejszy pierścień) jest odwzorowany w tej samej płaszczyźnie (29). Jeśli pierścień fazowy obiektywu (ciemny pierścień) (30) i pierścień oświetlenia (jasny pierścień) (31) nie są współśrodkowe, korzystamy z załączonych kluczy imbusowych. Umieszczamy załączone do zestawu kontrastu fazowego klucze we wkrętach do odpowiedniego pierścienia. Wkręty znajdują się na krawędzi suwaka w kondensorze (32). Następnie kręcimy kluczami w taki sposób, aby pierścień fazowy obiektywu oraz pierścień oświetlenia zachodziły na siebie (33).

Jeśli obraz pierścienia z kondensora nie pokrywa się z pierścieniem na płytce fazowej w obiektywie, powstanie obraz o niskim kontraście fazowym.

Pierścienie fazowe Ph1 dostosowujemy do obiektywów 10X/20X/40X. Dla obiektywu 4X należy przeprowadzić wyrównanie pierścieni za pomocą pierścienia fazowego Ph0.           Po wykonaniu tych czynności należy wysunąć teleskop centrujący (34) z tubusu i wkręcić okular ruchem rotacyjnym (35).

Aby wstawić lub zmienić pierścień fazowy w wsuwce dla kontrastu fazowego, upewniamy się, czy pierścień fazowy jest odpowiednio umiejscowiony (opisem u góry). Naciskamy jego krawędzią na elastyczny drucik do czasu, aż odpowiednio dopasuje się do otworu wsuwki (36).

Jeśli to konieczne używamy kluczy imbusowych do przesunięcia pierścienia do środka otworu (37). Precyzyjna regulacja zostanie wykonana później, zgodnie z procedurą opisaną powyżej powtórzenie kroków (23)-(35), używając obiektywu 4X i pierścienia Ph0.

Skontaktuj się z nami


© Conbest 2024. All Rights Reserved. Powered by Conbest